BUILDING BETTER BUSINESS WORLDS

THE FUTURE, TOGETHER, NOW

Zisti viac Kontaktujte nás

O NÁS

Náš tím advokátov poskytuje klientom biznisovo orientované a inovatívne právne riešenia na najvyššej úrovni. Ak zamýšľate rozbehnúť alebo rozšíriť svoje podnikanie v Českej republike alebo na Slovensku, je naša advokátska kancelária tou správnou voľbou. Sústreďte sa na rozvíjanie Vášho core biznisu a starosti s právnymi záležitosťami prenechajte nám.

Sme si vedomí toho, že komplexná právna ochrana má len malý význam, ak Vás zároveň obmedzuje v ďalšom rozvoji a úsilí o dosiahnutie vyšších ziskov. Preto v našej advokátskej praxi berieme tento často prehliadaný fakt na zreteľ, čo naši klienti veľmi oceňujú.

Neponúkame Vám bezbrehé právne analýzy problémov. Ponúkame ich riešenie. Našim cieľom sú praktické a efektívne postupy, ktoré uľahčia Vaše podnikanie a prinesú výsledky.


Advokátska kancelária CHZ poskytuje svojím klientom komplexné právne poradenstvo vo všetkých významných právnych odvetviach v Českej republike a na Slovensku. Špecializujeme sa najmä na poradenstvo v oblasti IT práva, telekomunikačného práva, práva duševného vlastníctva, farmaceutického práva a medicínskeho práva.

Nech už sa potykáte s akýmkoľvek problémom v oblasti IT ako napr. outsourcing, ochrana dát, projektová dokumentácia, big data alebo E-Commerce, alebo ak plánujete využiť Váš vynález na rozbehnutie prosperujúceho podniku, sme tu pre Vás. Poskytneme Vám právne poradenstvo v súlade s Vašou podnikateľskou stratégiou a náš striktne obchodne zameraný prístup posunieme Váš biznis dopredu.

Náš advokátsky team sa snaží neustále posúvať hranicu kvality právnych služieb, pretože tu vidíme veľký priestor pre zlepšenie. Informačné technológie a biotechnológie predstavujú kľúčové oblasti budúceho pokroku.

Veríme preto, že budúci úspech našej advokátskej kancelárie je podmienený pochopením a hlbokou znalosťou týchto nových technologických odvetví.

Bezprostredne potom, čo nás klient kontaktuje, podnikneme všetky nevyhnutné kroky za účelom zaistenia jeho pozície v danej veci a preberieme komunikáciu s protistranou.

Naším prvým cieľom je minimalizácia rizika vzniku škody na strane klienta a súčasne zachovanie jeho práv v čo najširšom možnom rozsahu. Následne pripravíme návrh účinného riešenia celej záležitosti, a to s prihliadnutím k lehotám, nákladom a goodwill klienta. Po odsúhlasení navrhnutého riešenia klientom sa snažíme o rýchle dosiahnutie vytýčeného cieľa.

ŠPECIALIZÁCIA

 • Korporátne poradenstvo
 • Bankové a finančné právo
 • Litigácia a riešenie sporov
 • IT právo & telekomunikácie
 • Farmaceutické a medicínske právo
 • Duševné vlastníctvo
 • Fúzie a akvizície
 • Súťažné právo
 • Kapitálové trhy
 • Právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Biotechnologické právo
 • Daňové právo
 • Komunálne právo

NÁŠ TÍM

MARIÁN ČUPRÍK
MARIÁN ČUPRÍKPartner

Počas svojej profesionálnej kariéry získal Marián rozsiahle skúsenosti v oblasti korporátneho práva, riadenia spoločností, IP/IT práva, v rámci ktorých poskytoval právne služby pre medzinárodných klientov. Zaoberá sa právnym poradenstvom pri zakladaní a etablovaní úspešných podnikov (domácich aj zahraničných) v Českej a Slovenskej republike, a to nielen z právneho, ale aj ekonomického a obchodného hľadiska.

tel.: +421 949 110 446
email: cuprik@achz.sk

JURAJ HUDÁK
JURAJ HUDÁKPartner

Ako člen tímu popredných domácich a zahraničných advokátskych kancelárií sa Juraj zúčastnil mnohých významných právnych transakcií. Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach IT práva a telekomunikácií, fúzií a akvizícií, riešenia súdnych sporov, ako aj v oblasti farmaceutického a medicínskeho práva. Juraj je držiteľom medzinárodného právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Nemecko) a v priebehu svojej praxe získal praktické skúsenosti aj v oblasti nemeckého práva.

tel.: +421 917 580 442
email: hudak@achz.sk

MARTIN ŽÁK
MARTIN ŽÁKPartner

Predtým, než sa Martin stal partnerom v CHZ, pracoval niekoľko rokov v lokálnych českých advokátskych kanceláriách so zameraním na služby pre obchodné korporácie. Jeho skúsenosti v obchodnej, korporátnej a pracovnoprávnej agende mu dávajú schopnosť porozumieť motivácii a cielom našich klientov, nech už začínajú podnikať alebo úspešne podnikajú už niekoľko rokov.

tel.: +420 775 075 262
email: zak@achz.cz

MARIKA SLÁMOVÁ
MARIKA SLÁMOVÁAdvokátka

V advokácii pôsobila v medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde poskytovala právne poradenstvo veľkým medzinárodným koncernom v korporátnej oblasti, tak menším spoločnostiam so zahraničnou i českou účasťou. Následne pôsobila vo finančnej skupine, kde bola zodpovedná za medzinárodné projekty týkajúce sa zahájenia podnikania v krajinách juhovýchodnej Ázie a Spojených Štátov Amerických. Vďaka týmto skúsenostiam chápe problémy klientov a ich potrebu efektívneho a komplexného riešenia na mieru.

tel.: +420 728 556 005
email: slamova@achz.cz

Kontaktujte nás

Seifertova 455/17
130 00 Praha 3
Česká republika


Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovensko

Kováčska 40
040 01 Košice
Slovensko


INFO@ACHZ.SK