BUILDING BETTER BUSINESS WORLDS

THE FUTURE, TOGETHER, NOW

Zisti viac Kontaktujte nás

O NÁS

Náš tím advokátov poskytuje klientom biznisovo orientované a inovatívne právne riešenia na najvyššej úrovni. Ak zamýšľate rozbehnúť alebo rozšíriť svoje podnikanie v Českej republike alebo na Slovensku, je naša advokátska kancelária tou správnou voľbou. Sústreďte sa na rozvíjanie Vášho core biznisu a starosti s právnymi záležitosťami prenechajte nám.

Sme si vedomí toho, že komplexná právna ochrana má len malý význam, ak Vás zároveň obmedzuje v ďalšom rozvoji a úsilí o dosiahnutie vyšších ziskov. Preto v našej advokátskej praxi berieme tento často prehliadaný fakt na zreteľ, čo naši klienti veľmi oceňujú.

Neponúkame Vám bezbrehé právne analýzy problémov. Ponúkame ich riešenie. Našim cieľom sú praktické a efektívne postupy, ktoré uľahčia Vaše podnikanie a prinesú výsledky.


Advokátska kancelária CHZ poskytuje svojím klientom komplexné právne poradenstvo vo všetkých významných právnych odvetviach v Českej republike a na Slovensku. Špecializujeme sa najmä na poradenstvo v oblasti IT práva, telekomunikačného práva, práva duševného vlastníctva, farmaceutického práva a medicínskeho práva.

Nech už sa potykáte s akýmkoľvek problémom v oblasti IT ako napr. outsourcing, ochrana dát, projektová dokumentácia, big data alebo E-Commerce, alebo ak plánujete využiť Váš vynález na rozbehnutie prosperujúceho podniku, sme tu pre Vás. Poskytneme Vám právne poradenstvo v súlade s Vašou podnikateľskou stratégiou a náš striktne obchodne zameraný prístup posunieme Váš biznis dopredu.

Náš advokátsky team sa snaží neustále posúvať hranicu kvality právnych služieb, pretože tu vidíme veľký priestor pre zlepšenie. Informačné technológie a biotechnológie predstavujú kľúčové oblasti budúceho pokroku.

Veríme preto, že budúci úspech našej advokátskej kancelárie je podmienený pochopením a hlbokou znalosťou týchto nových technologických odvetví.

Náš advokátsky team sa snaží neustále posúvať hranicu kvality právnych služieb, pretože tu vidíme veľký priestor pre zlepšenie. Informačné technológie a biotechnológie predstavujú kľúčové oblasti budúceho pokroku.

Naším prvým cieľom je minimalizácia rizika vzniku škody na strane klienta a súčasne zachovanie jeho práv v čo najširšom možnom rozsahu. Následne pripravíme návrh účinného riešenia celej záležitosti, a to s prihliadnutím k lehotám, nákladom a goodwill klienta. Po odsúhlasení navrhnutého riešenia klientom sa snažíme o rýchle dosiahnutie vytýčeného cieľa.

ŠPECIALIZÁCIA

 • Korporátne poradenstvo
 • Bankové a finančné právo
 • Litigácia a riešenie sporov
 • IT právo & telekomunikácie
 • Farmaceutické a medicínske právo
 • Duševné vlastníctvo
 • Fúzie a akvizície
 • Súťažné právo
 • Kapitálové trhy
 • Právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Biotechnologické právo
 • Daňové právo
 • Komunálne právo
MARIÁN ČUPRÍK
MARIÁN ČUPRÍKPartner

Počas svojej profesionálnej kariéry získal Marián rozsiahle skúsenosti v oblasti korporátneho práva, riadenia spoločností, IP/IT práva, v rámci ktorých poskytoval právne služby pre medzinárodných klientov. Zaoberá sa právnym poradenstvom pri zakladaní a etablovaní úspešných podnikov (domácich aj zahraničných) v Českej a Slovenskej republike, a to nielen z právneho, ale aj ekonomického a obchodného hľadiska.

tel.: +421 949 110 446
email: cuprik@achz.sk
vizitka: stiahnúť

JURAJ HUDÁK
JURAJ HUDÁKPartner

Ako člen tímu popredných domácich a zahraničných advokátskych kancelárií sa Juraj zúčastnil mnohých významných právnych transakcií. Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach IT práva a telekomunikácií, fúzií a akvizícií, riešenia súdnych sporov, ako aj v oblasti farmaceutického a medicínskeho práva. Juraj je držiteľom medzinárodného právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Nemecko) a v priebehu svojej praxe získal praktické skúsenosti aj v oblasti nemeckého práva.

tel.: +421 917 580 442
email: hudak@achz.sk
vizitka: stiahnúť

MARTIN ŽÁK
MARTIN ŽÁKPartner

Predtým, než sa Martin stal partnerom v CHZ, pracoval niekoľko rokov v lokálnych českých advokátskych kanceláriách so zameraním na služby pre obchodné korporácie. Jeho skúsenosti v obchodnej, korporátnej a pracovnoprávnej agende mu dávajú schopnosť porozumieť motivácii a cielom našich klientov, nech už začínajú podnikať alebo úspešne podnikajú už niekoľko rokov.

tel.: +420 775 075 262
email: zak@achz.cz
vizitka: stiahnúť

ANDY CHENG (HKG)
ANDY CHENG (HKG)Partner

Andy Cheng, is a lawyer qualified in Hong Kong and the United Kingdom with vast experiences in corporate and commercial law. Prior to establishing Andy Cheng Law Firm, he was an IPO lawyer with an international law firm in Hong Kong. He has been studying in Keio University, Japan, and is completely fluent in Japanese. Currently, he is the legal advisor appointed by the JETRO in Hong Kong as well as the contributor to the legal column of Hongkong Post, a paper for the Japanese community in Hong Kong.

email: andy@andysolicitor.com

KATARÍNA ŽÁKOVÁ
KATARÍNA ŽÁKOVÁAdvokát

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na poradenství podnikatelům s česko-polským působením. Bohaté zkušenosti má dále v zastupování klientů v řízení před Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Vedle své advokátní činnosti Katarzyna vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Kralovy v Praze.

tel.: +420 723 085 085
email: krzyzankova@achz.cz
vizitka: stiahnúť

____________(CN)
____________(CN)Advokát

Lorem Ipsum

email: ____@achz.sk

ADAM GAJDOŠ
ADAM GAJDOŠAdvokát

Adam Gajdoš je advokát s niekoľkoročnou praxou a skúsenosťami získanými pri poskytovaní právnych služieb českej a medzinárodnej klientele. Adam sa špecializuje najmä na medzinárodne a európske právo, zdravotnícke a farmaceutické právo, ochranu priemyselného a duševného vlastníctva, autorské právo, zmluvné právo, litigácie a právo obchodné. Adam sa venuje aj právu informačných technológií, právu životného prostredia, pracovnému právu a verejnému obstarávaniu a výberovým konaniam. Adam absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, v rámci programu LLP-Erasmus absolvoval štúdiá na právnickej fakulte Radboud Universiteit Nijmegen v Holandsku so zameraním na európske právo a medzinárodné právo verejné a súkromné.

email: gajdos@achz.cz

____________
____________Koncipient

Lorem Ipsum

email: ____@achz.sk

IVETA ZETOCHOVÁ
IVETA ZETOCHOVÁKoncipient

Už počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej získala Iveta cenné skúsenosti nielen z prostredia advokátskej kancelárie, ale absolvovala aj odborné stáže na Ministerstve spravodlivosti ČR či pri Hospodárskej komore Českej republiky, kde pôsobí doteraz. Vo svojej praxi sa zameriava na civilné a trestné právo.

email: zetochova@achz.cz

____________
____________Koncipient

Lorem Ipsum

email: ________@achz.sk

Kontaktujte nás

Seifertova 455/17
130 00 Praha 3
Česká republika


Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovensko

Floriánska 19
040 01 Košice
Slovensko


INFO@ACHZ.SK